Stichting Kustbroedvogelfonds


De Stichting Kustbroedvogelfonds is in 2015 opgericht om het herstel en de ontwikkeling van geschikte kustbroedvogelgebieden in het Deltagebied voor te bereiden, te (mede-)financieren en te realiseren.


Samen met terreinbeheerders, overheden en vrijwilligers wil de stichting bestaande broedgebieden optimaliseren en nieuwe creëren. Dit kan bijvoorbeeld door het terugbrengen van de natuurlijke dynamiek, het verwijderen van vegetatie, het aanbrengen van een (nieuwe) schelpenlaag of de aanleg van broedvogeleilanden.

foto: Mark Hoekstein

Stichting Kustbroedvogelfonds

Copyright © All Rights Reserved