foto: Mark Hoekstein

Broedresultaten


Vóór het broedseizoen 2016 hebben we de eerste ‘Sterre’ broedvogeleilanden© langs de randen van de Oosterschelde gerealiseerd: één van 120 m2 in de Inlaag Oesterput op Noord-Beveland en één van 150 m2 in de Inlaag Neeltje-Jans. In opdracht van Stichting Kustbroedvogelfonds is door medewerkers van Delta Projectmanagement (DPM) het wel en wee van broedvogels op het eiland gedurende de broedseizoenen 2016 en 2017 gevolgd. 


Eind 2017 is langs de Westerschelde een eiland van 204 m2 gerealiseerd in een waterberging. Begin 2019 zijn nog eens een 3-tal eilanden gereedgekomen: in het Haringvliet voor het vogel observatorium Tij bij de Scheelhoek (100 m2), in de Margarethapolder bij Terneuzen, ook langs de Westerschelde (150 m2), en in de Zwagermieden bij De Westereen in Friesland (150 m2). Het laatste eiland vormde een geslaagde compensatie voor het ontruimen van een broedkolonie op het dak van een verzorgingshuis, waar sprake was van overlast voor de bewoners.


De eilanden blijken een zeer goed alternatief te vormen voor de meer natuurlijke biotopen van de visdief, die hoe langer hoe meer in de verdrukking komen. Naast de visdief hebben de afgelopen seizoenen ook kokmeeuwen en zwartkopmeeuwen op de eilanden gebroed.Stichting Kustbroedvogelfonds

Copyright © All Rights Reserved