foto: Mark Hoekstein

Sterre’ broedvogeleiland©


In samenspraak met Nauticparts BV in Brielle heeft het Kustbroedvogelfonds in 2015 een drijvend broedvogeleiland ontwikkeld.


Dit eiland, dat we ‘Sterre’ hebben genoemd, een andere naam voor de visdief, bestaat uit gekoppelde kunststofelementen van 0,5 bij 1 m. Met deze elementen kunnen eilanden worden samengesteld van verschillende oppervlakte. Rondom het eiland zijn planken bevestigd met een omheining van gaas, om te voorkomen dat de visdiefjongen van het eiland vallen. Op het eiland is waterdoorlatend worteldoek aangebracht, met daarover een laag grind en kokkelschelpen. Hiermee ontstaat voor visdieven een gunstig broedbiotoop. Verspreid over het eiland liggen stukken rioolpijp, zodat de jonge visdieven bescherming kunnen vinden tegen de zon en vijanden zoals roofvogels. Ankers houden het eiland op zijn plaats.


Het ‘Sterre‘ broedvogeleiland© is door zijn modulaire opbouw geschikt om in verschillende wateren ingezet te worden. Afhankelijk van de ruimte kan de oppervlakte van het eiland worden bepaald, met een minimum van 100 m2.

Stichting Kustbroedvogelfonds

Copyright © All Rights Reserved